Interactief Bordspel

Wat is een interactief bordspel? 


Een traditioneel speelbord  dat door middel van geleidende speelvlakken samenwerkt met de computer; als een speelstuk op deze plek beland zal op het scherm iets verschijnen: een Animatie of spel, dat onderdeel is van het spelverhaal.
Het project heeft verschillende facetten: storytelling, beeldende vormgeving (van een schets naar een zelf gemaakt en vormgegeven speelbord), en programmeren met Scratch.

Het  interactieve spel combineert het werkelijkheid van het bord met een fictieve en virtuele wereld op de computer. Werkelijkheid en fantasie kunnen zo creatief worden ingezet om een eenvoudig verhaal te vertellen.

Het bord heeft speelstukken en interactieve velden die via een MaKeyMaKey met de computer verbonden zijn.


De speler loopt over het bord en voert opdrachten uit die door de bedenker van het spel bedacht zijn.

De speelstukken hebben een metalen onderkant. Als ze op een vlak komen met een metalen draad start er in het Scratch programma een animatie, foto, geluid of een minigame of quiz.


Onderwerpen kunnen passen bij vakken als kunst en cultuur, geschiedenis, talen, aardrijkskunde. Bijna elk vak of onderwerp kan in een spel gebruikt worden.

Het combineert traditionele vormgevingsvaardigheden met de 21st century skills programmeren / coderen Download hier de lesbrief.

Deze opdracht wordt nog verder ontwikkeld, tips zijn welkom!

Welcome