Communicatie

Hallo, hoor je mij?

Het woord communicatie komt uit het Latijn en betekent ''in verbinding staan''.

Als je opbelt naar een vriend(in) sta je met elkaar in verbinding. Je kunt praten en luisteren, zenden en ontvangen. Je telefoon is het medium, het middel om je boodschap over te brengen.

Het woord ''tele'' betekent ver. Telecommunicatie gebruikt kabels, zenders, satellieten.

Maar als je met iemand staat te praten, je steekt je hand uit op de fiets en je stopt voor een rood verkeerslicht gebruik en ontvang je communicatie. Communicatie met gebaren, borden en pictogrammen. Tekens en beelden, afgesproken regels.

Al sinds mensen heugenis willen mensen boodschappen naar elkaar kunnen versturen zonder zelf naar de andere persoon te hoeven lopen. Hiervoor zijn hele slimme methodes bedacht.

Meer dan 2000 jaar geleden maakten de oude Perzen al gebruik van postduiven om snel berichten te kunnen versturen. Een duif vliegt met een snelheid van 60 tot 120 km/u en kan afstanden van meer dan 1000 km afleggen!

De indianen maakten gebruik van rooksignalen, aan de kust maakten de bewoners voor  de zeelieden lichtsignalen of waarschuwingsvuren.

Door signaalposten op kijkafstand van elkaar te maken kon men over zichtafstand signalen doorgeven. Men plaatste wachtposten zo ver uit elkaar dat ze nog net de naastgelegen posten konden zien. Zodra een van de posten een signaal zag nam men dit gelijk over. Op deze manier kon men berichten over grote afstand versturen.

Het aantal boodschappen dat men kon versturen was beperkt: de boodschap moest van tevoren al afgesproken zijn, anders wisten de mensen aan de andere kant niet wat er bedoeld werd.

De Fransman Claude Chappe kwam in 1790 op het idee om de vuren te vervangen door een constructie waarmee alle letters van het alfabet uitgebeeld konden worden.  Hiermee kon men uitgebreide berichten versturen. Een netwerk van torens met de Chappe Telegraaf verspreidde zich over Europa en bleef in werking totdat in 1846 de elektrische telegraaf zijn intrede deed.

Welcome