Oplossingen

Hoe bouw je Leonardo?s brug?


* Neem twee lange houtjes (1 en 2) en leg de uiteinden halverwege op een dwars gelegd kort houtje.

* Neem een tweede kort houtje (4) en leg dat in het midden op de lange houtjes (1 en 2).

* Til voorzichtig het dwars gelegde houtje (3) aan het uiteinde op en schuif er een lang houtje (5) onderdoor halverwege het middenhoutje (4).

* Neem nu twee nieuwe lange houtjes en leg ze tegen de andere lange houtjes op het dwarshoutje(3).

* Herhaal deze handelingen en ga door tot je de brug van Leonardo da Vinci hebt nagebouwd.

* bron: Mathematik zum anfassen, A. Beutelspacher, Giessen 2003


In de animatie op de vorige pagina zie je in de animatie nog een oplossing.

Probeer die ook maar eens na te bouwen!

Foto ingestuurd door Ties Siemann, gemaakt tijdens de HIT 2009 Alphen pionieren.


Wedstrijdmogelijkheden met de Brug:

Spel 1) Wie bouwt binnen 3 minuten de brug met de grootste spanwijdte.

Spel 2) Wie bouwt de brug, die het meeste gewicht dragen kan.

Nog een klein brugraadseltje:

Met een vergelijkbaar principe als de Leonardo constructie kunnen grote overspanningen gemaakt worden. Maar wat doe je, als de rivier breder is dan de lengte van de planken die je hebt en je hebt maar vier even lange planken?

Met een beetje nadenken kom je er wel achter.

Welcome